Pogoji uporabe

Z OGLEDOVANJEM, OBISKOVANJEM, UPORABO ALI INTERAKCIJO SPLETNEGA MESTA ALI S KAKRŠNIM KOLI PASICAMI, POJAVNIMI OKNI ALI OGLASI, PRIKAZANIMI NA NJEM, SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO VSE DOLOČBE TEH POGOJEV UPORABE IN POLITIKE ZASEBNOSTI SPLETNEGA MESTA.
Pogoji uporabe

Z DOSTOPANJEM ALI UPORABO https://bumbar-web.com in njegovih poddomen (spletno mesto) POTRJUJETE, DA IMATE POLNO PRAVICO GOVORITI V SVOJEM IMENU ALI V IMENU KAKRŠNE KOLI TRETJE OSEBE, PODJETJA ALI PRAVNE OSEBE, KI GA ZASTOPATE SAMI, IN DA VAŠA UPORABA IN/ALI INTERAKCIJA TER NADALJEVANJE UPORABE ALI INTERAKCIJE SPLETNEGA MESTA KAŽE, DA STE PREBRALI IN SE STRINJATE Z TEMI POGOJI UPORABE IN KAKRŠNIMI DRUGIMI SPORAZUMI, KI JIH MORDA OBJAVIMO NA SPLETNEM STRANI.

Z OGLEDOVANJEM, OBISKOVANJEM, UPORABO ALI INTERAKCIJO SPLETNEGA MESTA ALI S KAKRŠNO KOLI PASICO, POJAVNIM OKNOM ALI OGLAŠEVANJEM, PRIKAZANIM NA NJEM, SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO VSE DOLOČBE TEH POGOJEV UPORABE IN POLITIKE ZASEBNOSTI SPLETNEGA MESTA.

Spletna stran STROGO ZAVRNE DOSTOP VSEM POSAMEZNIKOM, KI KRŠI ZAKON O VAROVANJU ZASEBNOSTI OTROK NA SPLETU (COPPA) IZ LETA 1998.

Spletna stran si PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNI DOSTOP KATERIKOLI OSEBI ALI OBISKOVALCU IZ KAKRŠNEGA KOLI PRAVNEGA RAZLOGA. POD DOLOČBI POLITIKE ZASEBNOSTI, KI GA SPREJEMATE KOT POGOJ ZA OGLED SPLETNE STRANI, JE DOVOLJENO ZBIRANJE IN SHRANJEVANJE PODATKOV IN INFORMACIJ Z NAMENOM IZKLJUČITVE IN PREPOVEDI DRUGIH UPORAB.

TI POGODBA O UPORABI SE LAHKO OBČASNO SPREMENI. OBISKOVALCI IMAJO DOLŽNOST, DA SE V OKVIRU DOVOLJENJA ZA DOSTOP DO SPLETNE STRANI OBVESTIJO O TAKŠNIH SPREMEMBAH TAKO, DA PREGLEDAJO TE POGOJE UPORABE.

UPORABNIKI POGODBE O POGOJIH UPORABE:
Obiskovalci, gledalci, uporabniki, naročniki, člani, podružnice ali stranke, skupaj imenovani tukaj "obiskovalci", so stranke te pogodbe. Spletno mesto in njegovi lastniki in/ali upravljavci so stranke te pogodbe, v nadaljevanju "spletno mesto".

UPORABA INFORMACIJ S TEGA SPLETNEGA MESTA:
Če s tem spletnim mestom niste izrecno sklenili pisnega dogovora, pogodbeni stranki nimata pravice uporabljati teh informacij v komercialnem ali javnem okolju; nimajo pravice do predvajanja, kopiranja, shranjevanja, tiskanja, prodaje ali objave katerega koli dela vsebine te spletne strani. Z dostopom do vsebine tega spletnega mesta se strinjate s tem pogojem dostopa in potrjujete, da je kakršna koli nepooblaščena uporaba nezakonita in vam lahko povzroči civilne ali kazenske sankcije. Ponovno, obiskovalec nima pravice do uporabe vsebine ali njenih delov, vključno z njenimi bazami podatkov, nevidnimi stranmi, povezanimi stranmi, osnovno kodo ali drugo intelektualno lastnino, ki jo lahko vsebuje spletno mesto, iz katerega koli razloga ali za kakršno koli uporabo. ob priznavanju dejstva, da je morda težko količinsko opredeliti natančno škodo, povzročeno s kršitvijo te določbe, obiskovalec se zavezuje, da bo lastnikom spletne strani povrnil povzročeno škodo v višini 100.000 HRK; če so izračunljivi, dejanski stroški in dejanska škoda zaradi kršitve tega določila - kar je višje.Obiskovalec jamči, da razume ali sprejema to določilo kot pogoj za dostop do spletnega mesta in da dostop do spletnega mesta pomeni sprejem.

LASTNIŠTVO SPLETNEGA MESTA ALI PRAVICA DO UPORABE, PRODAJE, OBJAVE VSEBINE TEGA SPLETNEGA MESTA:
Spletno mesto in njegova vsebina sta v lasti ali licenci lastnika spletnega mesta. Za gradivo na spletnem mestu je treba domnevati, da je zaščiteno in zaščiteno z avtorskimi pravicami. Obiskovalci nimajo nobenih pravic do vsebine spletne strani. Uporaba vsebine spletnega mesta iz katerega koli razloga je nezakonita, razen kot je izrecno dogovorjeno ali dovoljeno s strani spletnega mesta.

POVEZOVANJE NA SPLETNO MESTO (t.i. "linkanje") JE PREPOVEDANO, KOT TUDI NAVEDENJE LASTNIH LIKOV ALI ZNAMKE, VLEK VSEBINE SKOZI "OKVIR"

Brez izrecnega dovoljenja spletnega mesta se nihče ne sme povezovati s spletnim mestom ali njegovim delom (vključno z logotipi, blagovnimi znamkami, blagovnimi znamkami ali lastniškimi materiali), vendar ne omejeno na njih, iz katerega koli razloga. Poleg tega se ne smete sklicevati na URL (naslov spletnega mesta) tega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela v katerem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez našega izrecnega dovoljenja, niti ne smete "uokvirjati" spletnega mesta ali katerega koli dela njegove vsebine. Izrecno se strinjate, da boste sodelovali s spletnim mestom pri odstranitvi ali deaktivaciji takih dejavnosti in ste odgovorni za vso škodo, ki nastane zaradi kršitve tega določila. ob priznavanju dejstva, da je morda težko količinsko opredeliti natančno škodo, povzročeno s kršitvijo te določbe, se strinjate, da boste lastnikom spletnega mesta povrnili pogodbeno odškodnino v višini 100.000 HRK ali, če je mogoče izračunati, dejanske stroške in dejansko škodo zaradi kršitve tega določila, kar je višje. Zagotavljate, da razumete, da je sprejem te določbe pogoj za dostop do spletnega mesta in da dostop do spletnega mesta pomeni sprejem.

ODPOVED VSEBINE SPLETNEGA MESTA:
Spletno mesto ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost vsebine, ki se pojavlja na spletnem mestu, je povezana ali se nanj sklicuje. Obiskovalci prevzemajo vsa tveganja, povezana z ogledom, branjem, uporabo ali zanašanjem na te informacije. Razen če ste z nami sklenili izrecno drugačno pogodbo, se nimate pravice zanašati na točne informacije, ki jih vsebuje tukaj. Takega jamstva ne dajemo.

ODPOVED ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIKU ALI PROGRAMSKI OPREMI, KI JE POSLEDICA INTERAKCIJE S TEM SPLETNIM MESTOM ALI VSEBINO. OBISKOVALEC PREVZEMA VSO TVEGANJE VIRUSOV, ČRVOV ALI DRUGIH STORITELJEV KORUPCIJE. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodbe obiskovalčevega računalnika ali programske opreme ali katere koli osebe, s katero obiskovalec naknadno komunicira zaradi poškodbe kode ali podatkov, ki so bili nenamerno preneseni na obiskovalčev računalnik. Ponovno obiskovalec na lastno odgovornost brska in komunicira s spletno stranjo ali pasicami ali pojavnimi okni ali oglaševanjem na njej.

ODPOVED OD ŠKODE, POVZROČENE ZARADI PRENOSOV:
Obiskovalec prenaša podatke s spletne strani na lastno odgovornost. Spletno mesto ne daje nobenega jamstva, da prenosi ne poškodujejo računalniških kod, vključno z virusi in črvi, a ne omejeno nanje.

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Z brskanjem, uporabo ali kakršno koli interakcijo s spletnim mestom, vključno s pasicami, oglaševanjem ali pojavnimi okni, prenosi in kot pogojem, da spletno mesto omogoča zakonit ogled, se obiskovalec za vedno odpove vsem pravicam do odškodninskih zahtevkov kakršnega koli opis, ki temelji na katerem koli vzročnem dejavniku, ki povzroči morebitno škodo, ne glede na to, ali je subtilna ali obsežna, fizična ali čustvena, predvidljiva ali nepredvidljiva, osebna ali komercialna. Za katero koli jurisdikcijo, ki zdaj dovoljuje te izključitve, naša največja odgovornost ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali, če sploh, za uporabo naše spletne strani ali storitve. Poleg tega se strinjate, da nas ne boste smatrali odgovornimi za kakršno koli škodo, povezano z zadevami, na katere nimamo vpliva,

ODŠKODNINA: Obiskovalec se strinja, da nam bo povrnil škodo in nas, če je primerno, branil pred nami v primeru škode nam ali tretji osebi zaradi ali v povezavi z uporabo spletnih strani.

ODDAJANJE: Obiskovalec se kot pogoj za ogled strinja, da se vsaka komunikacija med obiskovalcem in spletnim mestom šteje za oddajo. Vse predložitve, vključno z njihovimi deli, grafike v njih ali katera koli vsebina predložitve postanejo izključna last spletnega mesta in se lahko brez dodatnega dovoljenja uporabljajo v komercialne namene brez kakršnega koli dodatnega nadomestila. Obiskovalec se strinja, da bo te podatke posredoval le spletni strani, ki želi spletni strani za vedno dovoliti, da jih uporablja na kakršen koli način, ki se mu zdi potreben. "Oddaje" so tudi določba pravilnika o zasebnosti.

OBVESTILO: Obiskovalcu iz kakršnega koli razloga ni treba posredovati nobenih dodatnih obvestil in obiskovalec izrecno jamči, da razume, da se pravici do obvestila odpoveduje kot pogoju za dovoljenje za ogled ali interakcijo s spletno stranjo.

SPORI TER PRISTOJNOST IN PRISTOJNOST: Če je katera koli zadeva v zvezi s tem nakupom predložena sodišču, pred ali po arbitraži, se gledalec, obiskovalec, član, naročnik ali stranka strinja z ustrezno pristojnostjo na naslovu, navedenem v kontaktnih podatkih lastnika spletnega mesta. strani, razen če je tukaj navedeno drugače. V primeru, da se pravda vodi na vrhovnem sodišču, bo pristojno sodišče najbližje vrhovnemu sodišču naslova lastnika spletnega mesta.

VELJAVNA ZAKONODAJA: Gledalec, obiskovalec, član, naročnik ali stranka se strinja, da se v vseh primerih uporablja veljavna zakonodaja države lastnika spletne strani.

Ostali članci iz kategorije

Politika zasebnosti

Dobrodošli na spletni strani https://bumbar-web.com (Spletna stran). Zavedamo se, da je spletna zasebnost pomembna za uporabnike našega spletnega mesta, zlasti pri poslovanju. Ta izjava ureja našo...

Piškotki

Zadnja posodobitev: 27. februar 2022. Pridržujemo si pravico do spremembe tega pravilnika o piškotkih kadarkoli in iz katerega koli razloga. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili s...

Bumbar svijet j.d.o.o.

 Trg mladosti 7, Zaprešić

  +385 (0)95/354-86-33

+385 (0)1/211-29-45

OIB: HR72893731694
IBAN: HR8823600001102615828
Delovni čas:
Pon-pet: 7-19 ur
Sob-nedelja: 8-12 ur